Läggning av färdig gräsmatta

Vi vill att resultatet hemma hos dig ska bli så bra som möjligt och vill därför tipsa om hur du förbereder dig inför läggning och tar hand om din nyanlagda gräsmatta.

Våra gräsrullar består av en fröblandning av de mycket tåliga sorterna Ängsgröe och Rödsvingel.

Våra odlingar klipps regelbundet för att gräsmattan ska bli så tät och fin som möjligt. Som regel klipper vi gräset två gånger i veckan. Vid leverans är gräset cirka 30 mm långt.

För att garantera bästa möjliga kvalitet är vi i kontinuerlig kontakt med de ledande odlarna i Finland och Sverige. Gå in och se på våra samarbetparners sidor, Oravais Turf och Mälarturf.

Rullgräs från Åland

Fem steg till färdig gräsmatta

jordfräs

1. Förbered marken

Förarbetet är grunden för en fin gräsmatta. Luckra jorden, helst ner till 30 centimeter. Rensa bort ogräs, sten, grova klumpar och rötter.

Kratta jord

2. Gödsla och jämna ut

Luckra ner mull och gödsel. Platta sedan till ytan med kratta eller gallervält. Vattna gärna innan du börjar lägga ut rullarna.

Händer rullar ut rullgräs

3. Rulla ut

Rulla ut längderna i förband så att skarvarna inte hamnar intill varandra. Det är viktigt att kanterna får kontakt, men inte överlappar varandra.

Händer skär gräskant

4. Jämna till

Skär till gräsmattans ytterkanter med kniv. Platta till hela gräsmattan.

vattna gräs

5. Vattna

Vattna igenom gräsmattan ordentligt efter läggning. Håll din nya gräsmatta fuktig med regelbunden vattning i 2-3 veckor.

Att tänka på

Förarbete

Markarbetet är grunden för ett gott resultat. Dränering, bearbetning och jordförbättring ska göras i god tid före läggning av gräsmattan.

Jorden behöver vara väl bearbetad, gärna 20-30 cm ner. Tyngre lerjord förbättras genom att fräsa in sand. Sandjordar förbättras med torv. 

Det är viktigt att gräsmattan får en god kontakt med underlaget. Ju bättre kontakt, desto snabbare och säkrare fastväxning. Se därför till att ytan är så slät som möjligt vid läggning.

Det färdiga rullgräset är ett levande växtmaterial och är därför en färskvara, med begränsad hållbarhet. Läggning måste ske inom ett dygn efter hämtning/leverans. Denna tid förkortas under heta sommardagar.

Läggning

Börja med att lägga utefter en rak kant. Varje stycke läggs sedan noga kant till kant, i ”tegelstensförband” så att tvärskarvarna inte kommer mittför varandra.

I slänter rullas mattan ut vinkelrätt eller i 45 graders vinkel mot lutningen. Annars kan kan mattan lätt glida iväg. I branta slänter behöver mattan förankras, till exempel med träpinnar som slås ned. Se till att pinnarna hamnar under kommande klipphöjd.

Direkt efter läggning ska gräsmattan genomvattnas ordentligt. Vattna helst under kvällstid. 

Skötsel

Under de två – tre första veckorna måste mattan vattnas omsorgsfullt. Gräsmattan får under inga omständigheter torka ut.

Rotutvecklingen börjar genast och märks redan efter en vecka. Undvik att gå i onödan på mattan, det försenar fastväxningen.

Efter tre till fyra veckor gödslas gräsmattan med 3 kg/100 kvm kalksalpeter eller något NPK-gödselmedel. Vattna ner gödslet ordentligt.

Klipp inte gräset förrän det är åtta till tio cm. Klipp först ner det till 5-6 centimeter. Vi nästa klippning kan du gå ner till den längd du föredrar.  Två veckor efter läggningen tål din nya gräsmatta lätt belastning. 

Beställ i god tid före läggning så är gräset nyskördat på morgonen den dag du hämtar.